Indigena On-Line

Pierwszy numer naszego czasopisma dostA�pny jest caA�kowicie za darmo. MoA?na go pobraA� pod tym adresem (http://indigena.edu.pl/wp-content/uploads/2012/03/indigena_nr1.pdf) lub klikajA�c w link poniA?ej!

POBIERZA�

 

 

Spis treA�ci:

1. AktualnoA�ci
– Kolejne prace polskich naukowcA?w w Castillo de Huarmey
– Wysiedlenie wspA?lnoty Mapuche Santa Rosa
– Manifestacja Indian w Panamie
– Reaktywacja „ANI-YUN-WIYA”
– XXXV OgA?lnopolski Zlot Polskiego Ruchu PrzyjaciA?A� Indian

2. Tecum Umam. PostaA� mityczna czy historyczna?
Autor – Ruud W. van Akkeren, tA�um. Cezary CieA�lak

3. Kroki ku cywilizacji. Szejenowie w okowach polityki federalnej w latach 1804a��1840.
Autor – MirosA�aw Sprenger

4. Olmekowie. Dialog pomiA�dzy mitologiA�, religiA� i A�wiA�tym krajobrazem.
Autor – Mariusz Szwugier

5. Titu Kusi Inqa Yupanki. Ostatnia prA?ba konwersji religijnej w paA�stwie inkaskim.
Autor – Dariusz Niezgoda

6. PoczA�tki rozwoju kultury MexikA?w na podstawie mitohistorii. Jak Aztekowie zaA�oA?yli swojA� stolicA�.
Autor – Agnieszka NocuA�

7. Szept na wietrze. Tradycyjna literatura indiaA�ska.
Autor – Adam Piekarski

8. ZapowiedA? wydawnicza. Odkrywanie IrokezA?w.
Autor – Bartosz Hlebowicz

9. Recenzja ksiA�A?ki John Womack Jr. „RebeliA?n en Chiapas. Una antologA�a histA?rica”
Autor – Marcin Jacek KozA�owski

10. Sylwetki. Samuel Ruiz GarcA�a.
Autor – Marcin Jacek KozA�owski

11. IndiaA�skie sA�owo. Totik Samuel a�� Budziciel A�wiadomoA�ci tubylczej z Chiapas.
Autor – Elias Perez Perez, tA�um. Marcin Jacek KozA�owski

12. Wywiad z Beatriz Pichi Malen.
PrzeprowadziA�a – Urszula Zofia Wolna

13. Relacja z XV European Maya Conference w Madrycie.
Autor – Magdalena Rusek

14. Felieton Andrzeja Wali – Widziane z Scheyechbi, cz. 1.

15. Projekt Andy 2011 – zbieramy pieniA�dze na dogrzanie chat w Andach.
Autor – Piotr Maciej MaA�achowski