Polskie serca ogrzaA�y domy Indian w Andach

gosianowosad (146)Na dogrzanie domA?w tubylczej ludnoA�ci w Peru zebraliA�my ponad dziesiA�A� tysiA�cy zA�otych. DziA�ki temu zainstalowaliA�my ogrzewanie sA�oneczne w oA�miu andyjskich chatach. DziA�ki ludziom dobrej woli, wA�rA?d ktA?rych sA� Czytelnicy a�zIndigenya�?, ciepA�o zimA� ma ponad pA?A� setki Indian Keczua z okolic Jeziora Titicaca.

W czasie peruwiaA�skich zim, czyli wtedy, kiedy w Europie panuje lato, w Andach umiera z zimna kilkaset pozbawionych siA� i ochrony ludzi. Tylko w 2011 roku mrA?z zabiA� prawie dwieA�cie dzieci poniA?ej piA�tego roku A?ycia. Nie szczA�dziA� teA? emerytA?w. To nie alpiniA�ci, tylko zwykli mieszkaA�cy gA?r. TrafiajA� do grobA?w nie dlatego, A?e ryzykujA�, lecz z samego faktu, A?e tam mieszkajA�. Nie majA� innego wyjA�cia. Obszar, przez ktA?ry przetacza siA� fala andyjskiego zimna, jest ogromny. WiA�kszy od Polski.

arkadiuszsupieta (103)MoA?na byA�o przejA�A� nad tym do porzA�dku dziennego. Aswiat ma przecieA? inne, powaA?niejsze problemy. Ale znalazA� siA� czA�owiek, ktA?ry postanowiA� dziaA�aA�. To Arkadiusz Supieta z Warszawy. DziA�ki jego zaangaA?owaniu powstaA� plan pomocy, do ktA?rego przyA�A�czyli siA� inni. To miA�dzy innymi pracownicy firmy Hay Group, czytelnicy mojego bloga, a takA?e redakcja a�zIndigenya�? i ci, ktA?rzy siA�gnA�li po pierwszy numer tego pisma. Ze wszystkich dobrowolnych wpA�at, przy wsparciu Fundacji Idealna Gmina, zebraliA�my ponad dziesiA�A� tysiA�cy zA�otych. W przeliczeniu na peruwiaA�skA� daA�o to 9852 sole.

michalskupZ tymi pieniA�dzmi pojechaliA�my w miejsce, gdzie jest kilka grobA?w zabitych przez mrA?z. A konkretnie do gminy MaA�azo, pA?A�torej godziny jazdy szutrowA� drogA� na zachA?d od Jeziora Titicaca. PojechaliA�my nie pochyliA� siA� nad nimi, tylko wziA�A� siA� do roboty. ByA�o nas w sumie piA�cioro. Arkadiusz, ktA?ry na drugA� pA?A�kulA� doleciaA� dziA�ki gestowi linii lotniczych Air France, przebywajA�cy wA�aA�nie w Peru MaA�gorzata Nowosad, MichaA� Skup i Leszek Pawelec oraz ja a�� staA�y mieszkaniec Limy. Z zebranej kwoty nie uszczknA�liA�my ani grosza na organizacjA� tej wyprawy. Nasze koszty pokryliA�my z wA�asnych pieniA�dzy.

To ponad cztery tysiA�ce metrA?w nad poziomem morza. Wysoko. Z wysokoA�ciA� w Andach jest jednak tak, A?e moA?na siA� na niej A�atwo zaaklimatyzowaA�. Pod warunkiem, A?e przez pierwsze trzy dni nie wykonuje siA� A?adnych ciA�A?kich prac.

arkadiuszsupieta (184)My przez pierwsze trzy dni harowaliA�my aA? siA� kurzyA�o. A czwartego dnia niemal zabrakA�o nam powietrza w pA�ucach. MieliA�my problem utrzymaA� mA�otek w rA�kach. Na szczA�A�cie pomogA�o nam kilku miejscowych Indian. Bez nich i bez wsparcia wA?jta MaA�azo pewnie utknA�libyA�my w tych Andach na dA�uA?ej.

Ale udaA�o siA�! W oA�miu domach z suszonej cegA�y adobe zamontowaliA�my tak zwanA� AscianA� Trombea��a. To wynalazek francuskiego inA?yniera sprzed pA?A� wieku. Polega na ogrzaniu powietrza w domu promieniami sA�onecznymi i takim jego uszczelnieniu, by ciepA�o nie uciekaA�o w nocy na zewnA�trz. Potrzeba do tego porzA�dnego drewna, plastykowych rur, szkA�a, silikonu, czarnej farby, mocnego brezentu, trochA� gipsu i gwoA?dzi. A�adnych mikroprocesorA?w, kabli, opaA�u czy zasilania. Wszystko zapewnia sA�oA�ce, ktA?re w tej czA�A�ci AndA?w A�wieci niemal przez wszystkie dni w roku.

piotr mmalachowskiRobi to na tyle skutecznie, A?e teraz w ogrzanych przez PolakA?w pomieszczeniach o szA?stej nad ranem jest siedemnaA�cie stopni Celsjusza. Przedtem byA�o siedem.

Asciana Trombea��a znalazA�a siA� w domach, w ktA?rych mieszka ogA?A�em piA�A�dziesiA�ciu czterech Indian Keczua. Ponad poA�owa z nich to dzieci.

Zanim rozstaliA�my siA�, stwierdziliA�my zgodnie, A?e ogrzanie domA?w dla piA�A�dziesiA�ciu czterech Indian nie robi A?adnej rA?A?nicy dla A�wiata. Ale robi rA?A?nicA� dla nich samych. To byA�o niezwykA�e odkrycie.

JeA�li tubylcy zadbajA� o ten dar, bA�dA� mieli ciepA�o w swoich domach do koA�ca A?ycia. ZupeA�nie za darmo. Ale to dopiero kropla w morzu potrzeb. W Andach na ogrzanie czeka okoA�o miliona chat. TrwajA� przygotowania, by zabraA� siA� za kolejne z nich.

arkadiuszsupieta (46)Piotr Maciej MaA�achowski
www.kochamyperu.pl
ZdjA�cia: MaA�gorzata Nowosad, Arkadiusz Supieta i MichaA� Skup

 

A�