Zmiany w czasopiśmie

W ostatnim roku wstrzymaliśmy proces wydawniczy. Było to spowodowane gruntownymi zmianami profilu całego czasopisma. Zapraszam do zapoznania się z pracą, którą wykonaliśmy w ostatnim czasie.

Czasopismo „Indigena” w ubiegłym roku zostało afiliowane przy Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publicystyczna współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa, która do tej pory możliwa była dzięki Kołu Naukowemu Studiów Latynoamerykańskich IAiSP UJ, ku naszej wielkiej uciesze, została zauważona w środowisku akademickim. Obliguje nas to do skrupulatniejszej niż dotychczas pracy oraz nakłada szereg wymogów formalnych, którym musimy sprostać w najbliższym czasie. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych zmian oraz zasad przyświecających redakcji.

 

Uwielojęzycznienie czasopisma

Dotychczas treść publikowana na łamach „Indigeny” pojawiała się jedynie w języku polskim. Wraz z kolejnym numerem oraz następnymi do druku przyjmowane będą teksty napisane w językach: polskim, angielskim oraz hiszpańskim. Zmiana ta wiąże się z dużym odzewem badaczy zatrudnionych w zagranicznych placówkach, którzy wyrazili chęć publikowania swoich tekstów w naszym czasopiśmie. Ponadto teksty pojawiające się w innych językach – co oczywiste – mają szansę trafić do szerszego grona odbiorców na całym świecie.

 

Wymogi redakcyjne i recenzyjne

Od nowego numeru zmianie ulegają zasady publikowania. Pełen regulamin można przeczytać na naszej stronie internetowej pod adresem: http://indigena.edu.pl/wspolpraca. W miejscu tym zaznaczymy jedynie najważniejsze zmiany. Przede wszystkim każdy tekst będzie recenzowany przynajmniej przez dwóch niezależnych badaczy spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Co najmniej 50% recenzentów oceniających publikacje naukowe stanowić będą recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami rady naukowej czasopisma naukowego, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy odpowiedni skrypt formularza, dzięki któremu cały proces recenzyjny może odbyć się w dużo krótszym czasie, niż to było dotychczas. Dostępny jest on w tym miejscu: http://indigena.edu.pl/formularz-recenzyjny/.

 

Profil czasopisma

Rzadkie pojawianie się nowych numerów naszego periodyku działa na niekorzyść zadaniu popularyzowania wiedzy, którą chcemy przekazać na jego łamach. Wielu autorów, którzy współpracowali z nami do tej pory, pisało bardzo dobre teksty na temat aktualnych wydarzeń. Wymagają one natychmiastowej publikacji. Z drugiej strony nie możemy ograniczać czasu pracy nad tekstami typowo naukowymi, ponieważ zależy nam na jak najlepszej ich jakości. W związku z tym rezygnujemy z treści popularnonaukowych w drukowanym czasopiśmie. Od teraz będą one ukazywać się na naszej stronie internetowej oraz w elektronicznej wersji „Indigeny”.

 

Otwarty dostęp do zasobów

Wszystkie materiały naukowe publikowane na łamach naszego czasopisma udostępniane będą na otwartych licencjach Creative Commons. Każdy z autorów ma prawo zamieścić swój artykuł w dowolnym miejscu (np. Academia.edu), nie pytając nas o zgodę, podając jedynie źródło pierwotnej publikacji lub dołączając do pliku stopkę redakcyjną wydania. Każdy artykuł naukowy opublikowany w papierowej wersji czasopisma pojawi się również na naszej stronie internetowej w formie pliku PDF.

 

Finansowanie

Zespół redakcyjny nie czerpie żadnych korzyści materialnych związanych z jego pracą i nie jest uzależniony finansowo od instytucji państwowych i akademickich. Postanowiliśmy pokrywać koszty procesu wydawniczego z pieniędzy uzyskanych ze zbiórek publicznych (tzw. crowdfunding). Czasopismo dostępne będzie za darmo do czasu wyczerpania całego nakładu. Informacja na ten temat zostanie podana do oficjalnej wiadomości niebawem.

 

Etos naukowy

Uczciwość, obiektywizm, rzetelność, niezależność, jasność przekazywania informacji oraz wszystko to, co czyni nas naukowcami i pasjonatami, a nie tylko pracownikami akademickimi lub hobbystami, składa się na zbiór niepisanych zasad przyświecających członkom redakcji. Dokładamy wszelkich starań, aby treści zamieszczane na łamach „Indigeny” były najwyższej jakości. Ponadto naszym obowiązkiem jest publikowanie materiałów bez względu na osobiste konsekwencje wynikające z ostracyzmu środowiska. Wszyscy członkowie redakcji, osoby i instytucje współpracujące powinne być tego świadome.

 

Kreśląc ostatnie słowa, chcielibyśmy prosić o pomoc. Z problemami finansowymi spotykają się niemal wszystkie wydawnictwa naukowe, jednak niniejsze słowa ratunku dotyczą czegoś zupełnie innego. Zwracamy się z prośbą o Państwa radę i opinię, a także wspieranie naszych działań oraz inicjatyw – tych aktualnych, jak i przyszłych – pracami redakcyjnymi, recenzjami oraz promocją. Niech ideały, które nam przyświecają, znajdują swoją wymierną realizację w życiu codziennym.

Z wyrazami szacunku
Redakcja