Mazateccy Szamani

Podczas drugiej wyprawy meksykaA�skiej polski antropolog Witold JacA?rzyA�ski na staA�e pracujA�cy w CIESAS GOLFO zabraA� nas to peA�nej tajemnic Krainy Motyli, ziemi Indian MazatekA?w. DziA�ki jego wiedzy i doA�wiadczeniu moA?emy poznaA� Don Pancha – szamana leczA�cego zioA�ami, zamieszkujA�cego teren nizinny oraz krewnych sA�ynnej Marii Sabiny – szamanki z terenA?w wyA?ynnych.

ReA?yseria: MaA�gorzata Szyszka
ZdjA�cia: Artur Sochan
Konsultacje: Witold JacA?rzyA�ski
Muzyka: Jan Strada
TA�umaczenie: hiszpaA�ski- Marcin KozA�owski, angielski: MichaA� GA�adecki
MontaA?: Barbara Mazurek
DA?wiA�k: Marek Bobowski
Produkcja: Stowarzyszenie Grupa PrzedsiA�wziA�A� Teatralno-Medialnych

WspA?A�praca: CIESAS GOLFO

Mazateccy Szamani from MaA�gosia Szyszka on Vimeo.