Formularz recenzyjny

Imię i nazwisko recenzenta(wymagane)

Adres email (wymagane)

Nadany przez redakcję numer artykułu (wymagane)


OGÓLNA OCENA:
Artykuł spełnia wszelkie wymogi i może zostać oddany do druku
Zawiera błędy, lecz po wprowadzeniu proponowanych zmian może zostać oddany do druku
Zawiera błędy i po wprowadzeniu proponowanych zmian powinien zostać poddany ponownej recenzji
Nie spełnia kryteriów naukowości
Tematyka nie pokrywa się z zainteresowaniami / specjalizacją recenzenta


GŁÓWNE WADY:
Tytuł nie odzwierciedla dostatecznie treści
Artykuł jest zbyt długi
Artykuł jest zbyt krótki
Zawiera zbędne przypisy
Brakuje w nim odpowiednich przypisów
Wnosi zbyt mało nowości do omawianej problematyki
Wykorzystuje prace innych autorów w sposób niedopuszczalny
Wygłaszane w nim opinie nie są dostatecznie uzasadnione
Jest niepoprawny pod względem językowym
Nie jest wystarczająco jasno sformułowany


SZCZEGÓŁOWA OCENA: (1 - najniższa, 5 - najwyższa)
Pod względem jasności argumentacji artykuł oceniam na:
Pod względem rzetelności i dokładności artykuł oceniam na:
Pod względem odpowiedniego wykorzystania użytej literatury artykuł oceniam na:
Pod względem oryginalności artykuł oceniam na:
Pod względem poprawności językowej tekst oceniam na:


UWAGI I PROPONOWANE ZMIANY

UWAGA!
Jeśli chcą Państwo dołączyć elektroniczną wersję artykułu z naniesionymi uwagami/komentarzami, prosimy kliknąć poniższy przycisk i wskazać plik znajdujący się na Państwa komputerze. Plik nie może być większy niż 1 megabajt. Akceptowane są wyłącznie formaty: doc, docx (Microsoft); pdf (Adobe); odt (OpenOffice). W przypadku problemów prosimy o kontakt z redakcją pod adresem: redakcja@indigena.edu.pl

Prosimy dla pewności jeszcze raz sprawdzić poprawność wszystkich wprowadzonych danych i w przypadku braku poprawek, kliknąc poniższy przycisk, który wyśle recenzję do redakcji. Przypominamy, że recenzje są obustronnie anonimowe (double-blind review process).

Aby wysłać recenzję konieczne jest poprawne przepisanie poniższego kodu zabezpieczającego.
captcha