Mity i legendy Indian Ameryki PA?A�nocnej, cz. 1

Mity i legendy Indian Ameryki PA?A�nocnej, cz. 1

Mity i legendy Indian Ameryki PA?A�nocnej

Mity Indian Ameryki PA?A�nocnej to tA�umaczenie wyboru jednego z najwiA�kszych i najlepiej opracowanych zbiorA?w mitA?w indiaA�skich dokonanych przez naukowcA?w w XIX i XX wieku. KsiA�A?ka obejmuje mity i opowieA�ci plemion zamieszkujA�cych rA?A?ne tereny Ameryki PA?A�nocnej, od Alaski i pA?A�nocnej Kanady, Wielkie RA?wniny aA? po PoA�udniowy WschA?d i PoA�udniowy ZachA?d.

DzieA�o to zostaA�o dokonane przez uznanych badaczy kultur indiaA�skich, profesora antropologii Uniwersytetu Princeton i Uniwersytetu Nowego Meksyku, Alfonso Ortiza (z pochodzenia Indianin San Juan Pueblo, Nowy Meksyk) oraz Richarda Erdoesa, Europejczyka, jednak przez wiA�kszoA�A� A?ycia mieszkajA�cego w Stanach Zjednoczonych, cenionego artystA� i pisarza dokumentujA�cego kultury tubylczych plemion Indian Ameryki PA?A�nocnej.

Publikacja po raz pierwszy zostaA�a wydana w 1984 roku w USA i ciA�gle jest wznawiana stanowiA�c klasykA� antropologii i mitologii plemion indiaA�skich Ameryki PA?A�nocnej. Na jA�zyk polski zostaA�a przeA�oA?ona przez dr AgatA� AswierzowskA�, adiunkta w Katedrze PorA?wnawczych StudiA?w Cywilizacji Uniwersytetu JagielloA�skiego, Odpowiedzialnymi za redakcjA� naukowA� i wstA�p sA� m.in. pracownicy naukowi ZakA�adu Archeologii Nowego Aswiata, Instytutu Archeologii Uniwersytetu JagielloA�skiego, dr RadosA�aw Palonka i dr MichaA� Wasilewski oraz antropolog, dr Bartosz Hlebowicz.

Mity Indian Ameryki PA?A�nocnej jest niezwykle waA?nA� pozycjA� dla zainteresowanych tubylczymi kulturami pA?A�nocnoamerykaA�skimi. KsiA�A?ka bA�dzie dostA�pna w ksiA�garniach,
a takA?e na stronie krakowskiego wydawnictwa Alter (wydawnictwoalter.pl).

ISBN: 978-83-934455-0-9
Format: 163 x 230 mm
OkA�adka: miA�kka
Stron: 264
Rok wydania: listopad 2012
Wydanie I

Cena: 28,50 zA�

www.wydawnictwoalter.pl