Jest to symbol zastępczy subdomeny redakcja.indigena.edu.pl